EMagazine

Trượt đại học có đáng sợ không?

Trượt đại học có đáng sợ không?

Dưới đây là tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thu Uyên, một nữ học viên rất trẻ tại CodeGym. Về câu chuyện của một học sinh giỏi trượt đại học, về những áp lực từ nhiều phía mà bạn đã...

read more