Recap Lớp Học 48H Trở Thành Tester Chuyên Nghiệp

Recap Lớp Học 48H Trở Thành Tester Chuyên Nghiệp

Tối ngày 22/8 và 26/8 vừa qua, chương trình đào tạo MIỄN PHÍ “48H TRỞ THÀNH TESTER CHUYÊN NGHIỆP” đã diễn ra vô cùng thành công với sự tham gia đồng đảo của các bạn đang quan tâm đến ghề kiểm thử phần mềm – Tester. CodeGym xin gửi lời cảm ơn đến chị...